9 EMIL KOSTADINOV
ANGRIFF

2. Bundesliga 1999/00
Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Status 66- 66- 81- 65-
Tore 1
Vorlagen
Karten
Spieltag 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Status
Tore
Vorlagen
Karten